следете ги нашите активности на mail

site map

Медијатека

Библиотека за учениците по француски јазик

A1 - A2 - Б1 - Б2

Повелете во нашата медијатека и позајмете книги, стрипови, филмови коишто одговраат на вашето ниво на познавање на францускиот јазик.

За да ви помогне при изучувањето на француски јазик, медијатеката на Францускиот институт во Скопје отвори оддел Библиотека на лицата кои го изучуваат француски јазик, во којшто се наоѓаат наслови прилагодени на нивото на познавањето на јазикот (книги, стрипови, музички цедеа). На самите материјали е означено јазичното ниво.

Листата на наслови е достапна на онлјан каталогот на материајли за позајмување : skopje.agate-sigb.com
Одберете ја опцијата: Recherche avancée, потоа Sujet, кликнете A1, A2, B1 или B2 во првотот поле и пребарајте.