следете ги нашите активности на mail

site map

Медијатека

Работно време на медијатеката

од понеделник до петок: од 11ч до 18ч

сабота: од 10ч до 13ч

Француски институт - Скопје

Ул. "Мито Хаџивасилев Јасмин" бр. 48

1000 Скопје

тел: (+389) 2 3 116 734

(+389) 2 3 118 503

mediatheque@ifs.mk