следете ги нашите активности на mail

site map

Часови по француски јазик

Часови по други странски јазици

Часови по македонски јазик за франкофони

Да се следат часови по македонски јазик во Францускиот институт во Скопје значи да се бенефицира од:
-настава адаптирана на франкофонска публика, динамична и интерактивна
-професори совршени билингвисти француско-македонски
-модули по мерка, адаптирани на потребите на секого
2 х 1ч30 или 1 х 3ч неделно, 24 часа во сесија
редовна цена за сесија: 4690 ден.

Часови по албански јазик за франкофони

Вие сте франкофон и престојувате во Скопје. Искористете го престојот за да научите уште еден јазик плус.
2 х 1ч30 или 1 х 3ч неделно, 24 часа во сесија
редовна цена за сесија: 4690 ден.

Часови по англиски јазик за франкофони

Сте франкофон и сакате да го познавате и англискиот јазик? Францускиот институт во Скопје организира часови по англиски јазик, на различни нивоа: почетно, средно и напредно ниво. Часовите ги оддржува професор совршен билингвист англиско-француски.
2 х 1ч30 или 1 х 3ч неделно, 24 часа во сесија
редовна цена за сесија: 4690 ден.