следете ги нашите активности на mail

site map

Часови по француски јазик

Немате време за традиционални методи за учење на францускиот јазик?

Научете француски он-лајн преку Францускиот институт во Скопје!


За неколку недели можете да ги подобрите вашите јазични вештини пред да заминете во Франција или франкофона земја за студии, работа или лично задоволство!

- самостојна работа од дома, на дигиталната платформа http://cledu.org.mk/
- присуство еднаш месечно
- индивидуален пристап преку скајп или по телефон

Оваа понуда овозможува самостојна работа дома, следена од квалификуван тутор онлајн и бенефицирање од еднодневна обука еднаш месечно во Францускиот институт.

Активностите кои што се спроведуваат на дигиталната платформа овозможуваат да се работи усно или писмено разбирање, граматички и лексички утврдувања, писмена продукција во различна форма и со персонализиран фидбек, снимање и споделување на усни продукции …

Францускиот институт е на ваше располагање за проучување на секое барање за изучување на францускиот јазик преку овој оригинален и модерен начин на изучување на странските јазици. Пишете нù на cours@ifs.mk