следете ги нашите активности на mail

site map

Часови по француски јазик

Двојазична дебата за млади на англиски и француски јазик

„Девојки и момчиња: еднакви?“


Среда 21 декември 2016, 19:30 ч.
Француски институт во Скопје

 

Стереотипи, предрасуди, дискриминација од секаков вид и насекаде.
Каква е еднаквоста помеѓу девојките и момчињата на училиште дома на работа?
Како стереотипите влијаат на некои одлуки на девојките и момчињата?

Дојдете и искажете го вашето мислење на 21 декември, во 19:30 ч., во Францускиот институт во Скопје!

Учеството на дебатата е бесплатно.
*   *   *

Кои се условите за учество?

Дебатата е отворена за сите средношколци, студенти, нивните пријатели и другари, родители и професори.
Активното учество на дебатата треба да се најави преку испраќање мејл на cours@ifs.mk

Дојдете, искажете го вашето мислење и разменете идеи со вашите врсници и тоа на два јазика: француски и англиски!