следете ги нашите активности на mail

site map

Часови по француски јазик

Индивидуални часови 

Часови по француски јазик, македонски или англиски или пак часови по специјализиран странски јазик. Индивидуалните часови се организираат според ритамот и целите што сакате да ги постигнете, во текот на целата година, во текот на работната недела или викенд, во ваши или наши простории. 
1 час: 960 ден.
5 часа : 4600 ден.
10 часа : 8500 ден.