следете ги нашите активности на mail

site map

Часови по француски јазик

Ателјеа за деца и млади

 

Вовед во францускиот јазик за најмалите
од 3 до 6 години
Ателје за иницијација кон францускиот јазик преку игри, песнички, стихотворби и приказни.
1 х 1ч неделно, 8 часа во сесија
Редовна цена за сесија: 1800 ден.


Театар
од 8 до 14 години

Ателје за вовед во театарот преку активности за откривање, вежби за телото, гласот, концентрацијата и импровизацијата. Ќе се работи исто така и на текстови и градење на личности. Ателјето завршува со претстава.
1 х 1ч неделно, 8 часа во сесија
Редовна цена за сесија: 1800 ден.


Креативни работилници
Креативните работилници, освен што се место за креативен израз, се и место каде францускиот јазик се практикува на забавен начин. Ателјеата се отворени една сабота во месецот, за деца со или без познавања од францускиот јазик, за помали и поголеми.
Редовна цена: 320 ден.
Цена за ученик во ИФС: 270 ден.
Погледнете го календарот на креативни работилници за 2019/2020 година.