следете ги нашите активности на mail

site map

Часови по француски јазик

Часови по општ француски јазик

Часови по француски за возрасни

Не зборувате ниту збор француски? Или пак, имате одредено ниво и сакате да го подобрите? Сигурно ќе ја пронајдете групата што ќе ви одговара во нашата богата понуда на часови. 
2 х 1ч30, 24 часа во сесија
метода: Нуво Такси, Алтер Его
редовна цена за сесија: 4690 ден.

Часови по француски за средношколци (од 14 до 18 години)

Средношколците го откриваат не само францускиот јазик, туку и друга култура, цивилизација, земја, нови хоризонти, ... 
2 х 1ч30, 24 часа во сесија, 96 часа годишно 
метода: Тотем, Алтер Его
редовна цена за сесија: 4690 ден.

Часови по француски за основци (од 10 до 14 години)

Овие часови ги оддржуваат професори со богато искуство во настава на француски на деца од основното образование.
2 х 1ч30 неделно, 24 часа во сесија, 96 часа годишно 
метода: Адосфер, Ами е Компањи
редовна цена за сесија: 4690 ден.

Часови по француски за деца (од 7 до 10 години)

Најмалите го изучуваат францускиот јазик на забавен начин, другарувајќи со ликовите од методите адаптирани на нивна возраст.
2 х 1ч неделно, 16 часа во сесија, 64 часа годишно 
метода: Лустик, Алек и Зое
редовна цена за сесија: 3190 ден.