следете ги нашите активности на mail

site map

Часови по француски јазик

Педагошки тим

Нашиот педагошки тим е составен од професионалци во доменот на наставата по француски како странски јазик, спремна да ве прими и насочи во изборот на најсоодветниот курс за вас.

Љупка Димова, Аташе за француски јазик и директор на часовите по француски

Професори

Сузана Краљевска

Валентина Гацоска

Александра Бушиноска

Маја Штерјова

Игор Лазовски

Елена Лакс-Трајанова

Анка Веселинова

Милена Касапоска-Чадловска

И други професори, од македонска и француска националност, се приклучуваат кон педагошкиот тим, во текот на целата учебна година.

Вие сте професор по француски јазик и сакате да работите со нас? Пратете CV и писмо за мотивација на cours@ifs.mk.