следете ги нашите активности на mail

site map

Франкофонија

Недела на францускиот јазик и
Франкофонијата
(15-23 март 2014)

Празнувајте го францускиот јазик од 15 до 23 март 2014 во рамките на Неделата на францускиот јазик и франкофонијата, во чии рамки е организирана играта-натпревар: „Измислете го зборот на Неделата на францускиот јазик!“, која трае од 3 февруари до 23 март 2014.

Корисниците на Интернет треба да предложат нов збор и дефиниција на истиот, кој ќе биде објаснет со најмногу 300 знакови или да гласаат за зборот на Неделата.

Наградата ќе биде објавена на 24 март.

ИГРАЈТЕ!