следете ги нашите активности на mail

site map

Франкофонија

Рагледајте ги овде програмите на училиштата, по повод празнувањето на Франкофонијата.
Училиштата се одговорни за своите објави, за секоја дополнителна информација можете да го контактирате училиштето.

О.У. Димитар Миладинов - Скопје

О.У. Гоце Делчев - Свети Николе

Гимназија Раде Јовчевски Корчагин - Скопје

О.У. Гоце Делчев - Прилеп

Гимназија Кузман Шапкарев - Битола

О.У. Гоце Делчев - Неготино
покана
програма

О.У. Вера Јоциќ - Скопје