следете ги нашите активности на mail

site map

Франкофонија

Официјално отворање на
Универзитетскиот центар за успех на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје

Четврток 27 септември 2018, 11 ч.
Филолошки факултет во Скопје 

Универзитетската агенција за Франкофонија (AUF) го помогна отворањето на Центарот за универзитетски успех (CRU) на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје.

Центарот ќе има медијатека и мултиемедијална опрема, ќе биде отворен за студентите од нејазичните дисциплини на најголемиот универзитет во РМ, коишто ќе можат да бидат во допир со францускиот јазик.

Отворање од страна на:

  • проф. д-р Никола Јанкуловски, Ректор на УКИМ,
  • г-дин Петар Атанасов, Заменик Министер за образование,
  • г-дин Мохамед Кетата, регионален директор на Универзитетската агенција за Франкофонијата, и
  • Н.Е. г-дин Кристијан Тимоние, Амбасадор на Франција.