следете ги нашите активности на mail

site map

Образование и француски јазик

Понуда за стажирање FLE (Француски Странски Јазик)


Францускиот институт во Скопје нуди двомесечен франкофонски стаж во двојазична гимназија во Неготино.


Профил на кандидатот:

  • Франкофонски студент на Мастер 1 или 2 Француски како странски јазик 
  • Прв стаж
  • Прилагодливост, серозност, отвореност и димамичност
  • Претставителност и временска расположливост
  • Одлично владеење на францускиот јазик (усно и писмено).


Последен рок за достава на кандидатури (мотивациско писмо и CV): 5 февруари 2016 год., на education@ifs.mk

Повеќе информации на ОВОЈ ЛИНК