следете ги нашите активности на mail

site map

Култура

Изложба
„Париски сигнатури“

Петок 16 март 2018, 19 часот | Галерија „Акантус“

Изложба на избор на дела на четиринаесет македонски уметници, реализирани по нивниот престој во Франција и во Уметничката резиденција во Париз

Изборот е на Марина Лешкова.

Изложбата ќе биде отворена до 20 април 2018.

Изложбата се организира во соработка со галеријата „Акантус“ по повод прославата на Франкофонијата во Македонија и во рамките на одбележувањето на 25 години од воспоставувањето на дипломатски односи помеѓу двете земји.

Линк кон биографиите на уметниците чиишто дела ќе бидат изложени.

Каталог на изложбата.

___________________________

(...) Поводот за оваа изложба, сам по себе е значаен и нуди можност да се обѕирнеме кон минатото кое ќе нѐ доведе до сегашноста и ќе понуди еден пресек или синтеза на значајни ликовни ракописи со автохтона ликовна исказност.  Поставката на изложбата е составена од веќе одржани или тековни уметнички настани на македонските уметници, кои ни даваат можност за миг да ја почувствуваме и апсорбираме париската атмосфера, преку оптичката перцепција која се случила и повторно нѐ враќа во трезорот на културните богатства на различности и на дијалог со Франција која е доживеана како сопствен мит. Духот на Париз е пренесен во јавноста преку делата на уметниците кои не познаваат граници и кои го врежале своето богатство на неповторливост во времето и просторот.(...)
Марина Лешкова

(...) Многу ме радува оваа изложба. Таа нè  потсетува дека пријателските врски помеѓу нашите две земји почиваат врз долга традиција каде што културната и уметничката размена зазема значајно место.
Емануел Рембер