следете ги нашите активности на mail

site map

Култура

Ноќ на идеите во Скопје | Моќта на креативноста


„Младите и иновациите“

Четврток 8 февруари 2018, 18 ч. | Машински факултет


Предавање и дебата со учество на г-дин Оливје Крузе, педагошки директор на Школата 42, школска установа со светско реноме, којашто користи иновативна педагогија, како и на домашни експерти.

Традиционалната манифестација „Ноќ на идеите“ ќе биде посветена на размени и размисли за можностите што ги нуди Школата 42 и на стартап инкубаторите, како и иновациите и претприемништвото.

Со симултан превод.