следете ги нашите активности на mail

site map

Култура

Предавања и дебати на идеи 2017


На ваше располагање се ресурси и резимеа на одржаните дебати на идеи и предавања во 2017 година:

18 мај 2017 | Француски институт во Скопје
Предавање и дебата на тема: „Планинскиот туризам и екотуризмот за одржлив развој на Македонија“

__________________

9 мај 2017 | Француски институт во Скопје
Предавање и дебата во чест на Денот на Европа на тема „Еднаквоста помеѓу жените и мажите според Советот на Европа“

__________________

28 и 29 април 2017 | Француски институт во Скопје / Јавна Соба
Книжевна средба и дебата со Фредерик Бегбеде

__________________

7 април 2017 | Македонска академија на науките и уметностите
Предавање на математичарот Седрик Вилани на тема „Уметноста и математиката“

__________________

26 јануари 2017 | ЕУ инфо центар
Ноќ на идеите во Скопје со предавањето на Жил Беф на тема: „Улогата на науката денес“