следете ги нашите активности на mail

site map

Култура

Дебати на идеи 

 

Францускиот институт во Скопје активно делува во насока на размена на идеи и на слободно изразување на француската интелектуална мисла.

Преку организирање на научни средби, собири и тркалезни маси се овозможува размена на идеи околу актуелни прашања од општествен и заеднички интерес.

Во под-менијата можете да ги пронајдете дебатите на идеи коишто ги организира Францускиот институт во Скопје.