следете ги нашите активности на mail

site map

За нас

Француски институт - Скопје

Ул. "Св. Кирил и Методиј" бр. 48

1000 Скопје


Емануел Рембер
Директор на Францускиот институт во Скопје
Советник за култура и соработка

Оддел Култура | Комуникација | Медијатека
Тел. : (+ 389) 2 3 116 734
Е маил : culture@ifs.mk | mediatheque@ifs.mk
Бранко Чобанов, аташе за култура, помошник на директорот
Олгица Крстевска Миливојевиќ, одговорна за комуникација, асистент за култура
Милена Митиќ, одговорна за медијатеката

Оддел Образование | Мултимедијален оддел за настава | Студии во Франција
Тел.: (+ 389) 2 3 129 288
Е маил : cours@ifs.mk | education@ifs.mk | skopje@campusfrance.org
Љупка Димова, аташе за развој на францускиот јазик и директорка на часовите по француски јазик
Сузана Пешиќ, одговорна за јазична и универзитетска соработка, одговорна на одделот Кампус Франс

Администрација | Сметководство | Логистика
Анета Јордановска, генерален секретар
Кристиан Панов, одржување и прием на публика